Zuva Rabuda

Organisatie.
 
Het bestuur:
Wouter van Andel, voorzitter
Ellen Faber, algemeen bestuurslid
Carien Vrij, penningmeester en secretaris
 
Postadres:
Nieuwevaartweg 59
1019 AL Amsterdam
  
De stichting heeft een zogenaamde ANBI status, dat wil zeggen dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Het ANBI nummer is 8210 27 669.
 
Blij_kl.jpg