Zuva Rabuda

Financiële overzichten.

In dit menu staan de jaaroverzichten van stichting Zuvarabuda. De stichting hecht grote waarde aan transparantie. Bij u, de donateur, mag geen enkele onduidelijkheid bestaan over de bestemming van uw geld.

 

Smile_kl.jpg