Zuva Rabuda

Financiële overzichten.

In dit menu staan de jaaroverzichten van stichting Zuvarabuda. De stichting hecht grote waarde aan transparantie. Bij u, de donateur, mag geen enkele onduidelijkheid bestaan over de bestemming van uw geld.

Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Met donaties van particuliere donateurs verwezenlijken wij ons doel. Tevens heeft een viertal keer de stichting Wilde Ganzen ons gesteund.

Het geld wordt beheerd door de penningmeester. Jaarlijks vindt er een controle van de boekhouding plaats door de twee andere leden van het bestuur. 

De inkomsten op de betaalrekening van de stichting gaan naar een gekoppelde spaarrekening. Bij uitgaven wordt het spaarsaldo aangesproken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Smile_kl.jpg
{mosmap msid='201237257119576160953.0004f1ae01de1168273'}